Deze maatregel is ingevoerd om te voorkomen dat huurders na een jaar plotseling geconfronteerd worden met aanzienlijk hogere huurprijzen. Tot en met 30 september 2023 heeft de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen bevroren, zoals besloten op 1 oktober 2022.

Vanaf 1 oktober 2023:

De nieuwe huurprijsindexering wordt bepaald door de basishuurprijs te vermenigvuldigen met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het aanvangsindexcijfer, en vervolgens vermenigvuldigd met de correctiefactor. Deze correctiefactor is afhankelijk van het energielabel van de woning en de datum waarop het huurcontract is begonnen. Hierdoor zijn er verschillende correctiefactoren voor woningen met een energielabel D en voor woningen met energielabel E of F.

Formule nieuwe indexering:

Als u ook uw huurprijs wilt indexeren, kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak.

Contacteer ons