Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht in Vlaanderen bij verkoop van een woning.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Iedere gebouweigenaar moet tegen 2032 over een asbestattest beschikken. Het asbestattest zal samen met het EPC-certificaat automatisch verschijnen in de woningpas.

 

Wat is een asbestattest?

Dit is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Hierdoor wordt er beschreven welke materialen of gebouwonderdelen er asbest bevatten, rekening houdend met een normaal gebruik van het gebouw.

Deze asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die risico’s kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van een gebouw. Het gaat voornamelijk om rechtstreeks waarneembare materialen, hierdoor worden er nooit wanden of vloeren beschadigd tijdens de inspectie.

 

Hoeveel kost een asbestattest?

De prijs van de inspectie en het afleveren van het attest is afhankelijk van de grootte van de woning en het aantal staalnames. Hoe groter de woning, hoe hoger de kostprijs.

Asbestattest laten opmaken?

Contacteer ons